Tietosuoja

Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupasta sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaan. Kuluttaja velvoittaa säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti ja tutustumaan verkkokauppaanmme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin. Käyttämällä meidän palvelumme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja voi:

a) rekisteröityä kuluttajana :n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot

b) antaa suostumuksensa, että Kiinacenter.fi rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä

Kiinacener.fi:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Kiinacenter.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröi henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänen rekisteristä talletetaan. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröijä käyttää tarkastusoikeutta useammin kuin kerran vuodessa. Säännöllisesti ja luottamuksellisesti suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia ottamalla yhteyttä kirjailijaan. Rekisteröitynyt oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Kiinacenter.fi ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:

a) henkilötunnusta

b) pankkiyhteystietoja

c) luottokorttitietoja

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Tmi Design Tuote Ari Lähteenmäki

Säkyläntie 1098

21340 Tortinmäki

Y-tunnus 2083987-4

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava

puh.0503688753

3.Rekisterin nimi

Kiinacenter asiakasrekisteri

4.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden yhteystietojen yhteydessä sekä tietoja tallennetuista tai tallennetuista asiakkaan palveluista, sivustoista tai tuotteista sekä erilaisista markkinointitoimista, kuten markkinointiryhmistä, kilpailuista ja tapahtumista.

Kaikki asiakkaiden yhteystiedot voidaan tallentaa. Tallenteita käytettiin kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoitteiston, päivityksen ja muun vastaavan palvelun rekisterinpitäjän rekisteristä.

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja tallennetaan tarvittavat tiedot seuraavien tietojen keräämiseksi:

 • nimitiedot

 • puhelinnumero ja sähköposti

 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

 • kontaktihistoria ja asiakkaiden palveluiden käyttö

 • asiakaspalvelutapahtumien tiedot

 • henkilötunnus tai y-tunnus

 • syntymäaika ja sukupuoli

 • sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten maksupyyntöjä, asiakaspalautteita koskevat tiedot ja tilaustiedot

 • tietoja suorituksista

 • muut asiakkaat ja potentiaalisen asiakkaan suostumus tai valtuuttamana tarvittavat tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi

6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleinen henkilötietolain 8§: n mukaisena edellytyksenä asiakkaiden suostumuksesta, asiakkaan Tmi Design Tuote Ari Lähteenmäki antama toimeksiosta tai Tmi Design Tuote ja asiakkaiden välisistä sopimuksista sekä lainsäädännön ja oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämisestä.

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojensa henkilöiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen mukaista henkilötietolain mukaisesti seuraavia tarkoituksia varten

 • asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaiden palveleminen

 • sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen, tuottamisen, kehittämisen, parantamisen ja toimitus sekä suojelun

 • käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen

 • sivustoja koskevat analysointi ja tilastointi

 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

 • rekisterinpitäjän tuotteet ja palvelut markkinointi ja etämyynti

 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

 • liiketoiminnan liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

 • sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti

 • sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä

 • sivustoon liittyvien oikeuksien ja / tai omaisuuden suojaamisen

 • väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

7.Tietojen säännönđiset luovutukset

Voimassa säädökset edellyttäin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille

8.Tietojen siirto EU: n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan unionin ulkopuolisten palvelimien kautta. Jos henkilötietoja siirretään EU: n tai ETA: n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys turvaa teknisen ja organisatorisen keinon, joka ei ole asianmukainen ja vahingossa tai laittomasti tapahtuva tietojen suojaamisen, muuttamisen, luovuttamisen ja siirtämisen kannalta.

Manuaalisessa muodossa aineistoa säilytetään Design Tuotteen käytössä olevissa kohteissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukitussa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tiedot kerää tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joille on pääsy vain palveluntuottajien henkilöstöön. Tietoihin on käyttöoikeus vain Design Tuotteen palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Design Tuote edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Rekisterissä olevat tiedot säilyttävät asiakkaidensa jatkamisen tai lakivelvoitteiden määritetyn ajanjakson, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.

10.Ilmoitusvelvollisuus

Tietoturvaloukkauksia ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuojaasetuksen mukaiseksi aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset ja niihin liittyvät vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.

11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarvittavia oikaisut ja täydennyksiä tai poistetaan käsittelyn kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamista tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa on otettava yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Rekisteröitymään oikeuden muuttaa ja kieltää häntä koskevat tiedot käsittelystä suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole suoraa markkinointia, mutta asiakas saa asiakkaan viestinnän tarpeelliseksi ja asiakkaan tarpeisiin.

12.Muutokset

Design Tuote kehittää liiketoimintaansa ja näin ollen pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua säädösten muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.